نوشته‌ها

سرمال دفینه چیست؟ | به چه علتی در گذشتگان بر روی دفینه ها سرمال میگذاشتند؟

/
سرمال دفینه به قطعه کوچک از خود جنس سرمال میگویند سرمال بخشی از…