برچسب: سر مال دفینه

0

سرمال دفینه چیست؟ | به چه علتی در گذشتگان بر روی دفینه ها سرمال میگذاشتند؟

سرمال دفینه به قطعه کوچک از خود جنس سرمال میگویند سرمال بخشی از خود جنس میباشد برای گمراه کردن حفار و یا بستن طمع حفار که حفاری را ادامه ندهد میگذاشتند آثار علائم خاصی هم ندارند...