برچسب: طلسم گنج

0

معنی و مفهوم نماد گاو در دفینه یابی چیست؟ | علائم گنج نشان گاو در گنجیابی چیست؟

مفهوم نماد گاو در دفینه یابی معانی و توضیحات زیادی طبق نظریه های افراد مختلف دارد. علامت گنج گاو میتواند به نهر اشاره کند وقتی شکارچیان گنج علامت گاو نر را مشاهده میکنند باید...