نوشته‌ها

تفسیر نماد سنگ آسیاب در گنجیابی و دفینه یابی

/
نماد سنگ آسیاب در گنجیابی از نوع آسیاب هایی است که بیشتر مورد علاقه ج…