متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید

متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید

متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید

baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \imâm \ bumâm \ adâ \ hya \ avam \ asmânâm \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ \ hya \ šâyatâm \ adâ \ martiihyâ \ hya \ mâm \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ akunauš \ aivam \ parûvnâm \xšâyathiyam \ aivam \ parûvnâm\ framatâram \ thâtiy \ Artaxsaçâ \xšâyathiya \ vasraka \ xšâyathiya\ xšâyathiyanâm \ xšâyathiya \DHyûnâm \ xšâyathiya \ ahyâyâ \ BUyâ \ adam \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ puça \ Artaxšaçâ \ Darayavauš \ xšâyathiya \ puça \ Dârayavauš \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ puça \ Artaxšaçâ \ Xšayâršâ \ xšâyathiya \ puça \ Xšayâršâ \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ puça \ Dârayavauš \ Vištâspahyâ \ nâma \ puça \ Vištâspahyâ \Aršâma \ nâma \ puça \ Haxâmanišiya \ thâtiy \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ imam \ ustašanâm \ athaganâm \ mâm \ upâ \ mâm \ kartâ \ thâtiy \ Artaxšaçâ \ xšâyathiya \ mâm \ Auramazdâ \utâ \ Mithra \ baga \ pâtuv \ utâ \ imâm \ DHyaum \ utâ \ tya \ mâm \ kartâ \

ترجمه متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم خوشبختی آفرید و مرا اردشیر شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.گوید اردشیر شاه شاه شاهان شاه کشورها شاه این سرزمین : من اردشیر شاه پسر اردشیر شاه اردشیر پسر داریوش شاه داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیارشا ، خشیارشا پسر داریوش شاه داریوش پسر ویشتاسپ ویشتاسپ پسر ارشام هخامنشی. گوید اردشیر شاه : بادا که اهورامزدا و ایزد مهر مرا و کشور مرا و آنچه انجام داده ام بپاید

متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید

متن کتیبه اردشیر سوم هخامنشی در کاخ داریوش در تخت جمشید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =