نوشته‌ها

تفسیر علائم گنج زیر خاک | گنج و دفینه های موجود در زیرزمین و خاک کدام ها هستند؟

/
دوستان امروز میخواهم چند نمونه از علائم گنج زیر خاک را برای ش…

معنی و مفهوم نماد گاو در دفینه یابی چیست؟ | علائم گنج نشان گاو در گنجیابی چیست؟

/
مفهوم نماد گاو در دفینه یابی معانی و توضیحات زیادی طبق نظریه ه…

نقش برج ها در گنجیابی و دفینه یابی چیست؟

/
برج ها در گنجیابی نقش بسزایی داشتند در دوران باستان از برج ها مع…

معنی و مفهوم نماد قیچی در گنجیابی

/
نماد قیچی در گنجیابی نشانه دو راه است که بهم متصل میشوند که …
سنگ عنصری مهم در هنر روم و یونان باستان

سنگ عنصری مهم در هنر روم و یونان باستان

/
سنگ عنصری مهم در هنر روم و یونان می باشد. رومیان و یونانی ها ب…
مناطق پر گنج و دفینه ایران

مناطق پر گنج و دفینه ایران

/
مناطق پر گنج و دفینه ایران در ایران استان های پر گنج و دفینه کم…
قبر پادشاهان

قبر پادشاهان

/
قبر پادشاهان پادشاهان در زمان حیاتشان به مرگ نمی اندیشیدند اما مرگ آن…
معنی و مفهوم نشان سنگ فیل در گنج یابی و دفینه یابی

نشان سنگ فیل در گنج یابی و دفینه یابی

/
معنی نشان سنگ فیل در گنج یابی و دفینه یابی در زمان های قدیم این ح…
نقش آبشار در دفینه یابی

مفهوم آبشارها در دفینه یابی

/
معنی و مفهوم آبشارها در دفینه یابی آبشارها در دفینه یابی : در قدیم ﺁبشارها مح…
نشان بزکوهی در دفینه یابی

معنی و مفهوم نشان بز کوهی در دفینه یابی و گنجیابی

/
معنی و مفهوم نماد بز کوهی در دفینه یابی نشان بز به معنی قبر شخص…
نشان جغد در دفینه یابی و گنجیابی

معنی و مفهوم نشان جغد در دفینه یابی و گنج یابی

/
از نشان جغد به عنوان حیوان تاریکی و شکارچی شب و مکان زندگی آ…