نماد پرندگان در گنج یابی

تفسیر نماد پرندگان در گنج یابی

دوستان درمورد نماد پرندگان در گنج یابی تفسیر وجود قبر و مالی سبک هر دو کاملا درست هست.  ببینید حالت بالو پر و سرپابودن یا نبودن پرنده بسیار میتونه در رمزگشایی به ماکمک کننده باشه واینکه پرنده تخمگذار رو باید خصوصیاتش رو شناخت و همینطور که میدونید تخم پرنده برای پرنده بسیار ارزش داره و ازاونها محافظت میکنه

اگر شما مرغی سرپا ودرحال حرکت دیدید باید نقطه سنگچینی رو در مسیر نگاه پرنده یافت کنید که محل خوبی برای تخم گذاری باشد

ویا اگر کاملا نشسته وبا بالهای جمع درحالت معمولی جابی دیده شد یعنی پرنده درلانه و درکنار تخمهایش قرار داره

حالا ما اون تخم پرندرو مثالی برای دفینه به حساب میاریم و باداشتن یک پرنده باید محل تخم ویاهمون دفینه یا ورودی قبرو پیدا کنیم پس اگر نشسته بود وکاملا حالت معمولی داشت ورودی بسیار نزدیک و در محل تخمگذاری یعنی پشت پرنده وجود داره

  •  ولی درحرکت بود باید دنبال محل درست مثل سنگچین یا تنگه سنگی باشیم که درمسیر بال یا نگاه حیوان هست
  •  درکل شما با شناختن خصوصیات نمادتون وچیزی که برای اون نماد بسیار ارزشمند ومهم هست راحتر به رمزگشایی صحیح میرسید
  •  حالا اگر درکنارش جوجه باشه دیگه جریان متفاوت ومسیر نگاه جوجه ای که مسیر مخالف رو نگاه میکنه مورد اهمیت است.
  •  گاها پرنده سر به پایین ولی دمی بلند وکشیده داره پس باید مسیر دم رو حتما چک کنید
  •  پرنده اگر دارای یک چشم باز ویکی بسته باشه چشم باز اهمیت داره
  •  پرنده ایستاده مثل مرغ اگر یک پا به عقب داشت پشت نماد چک شود
  •  پرنده اگر درحال خوردن دانه بود وجفت پا برزمین دقیقا محل برخورد نوک به زمین ورودی به داخل است
  •  پرنده ایستاده سر به بالا یعنی در ارتفاع روبروی پرنده نهایت در ده متری محل برسی هست
  •  پرنده نر و ماده در کنارهم یعنی پیداکردن سنگ تخم مرغی یا حکاکیه جوجه بروی سنگ ورودی در زیر همون سنگ
نماد پرندگان در گنج یابی

نماد پرندگان در گنج یابی

چند نکته در مورد الواح جعلی پارسی باستان

چند نکته در مورد الواح جعلی پارسی باستان

چند نکته در مورد الواح جعلی پارسی باستان

1-خط پارسی باستان در واقع آخرین خط میخی ابداع شده توسط کاتبان خط میخی بود. این خط زمانی به وجود آمد که خط آرامی در حال گسترش در شرق میانه باستان و سایر تمدنهای متأثر از سنت نگارشی کهن خط میخی بود. خط پارسی باستان تحت تأثیر ساختار درونی خط آرامی و با الگو برداری از ساختار بیرونی خطوط میخی موجود در منطقه، در اواخر قرن ششم پیش از میلاد ابداع شد. این خط، همانگونه که مخاطبان میدانند، جهت نگارش زبان پارسی باستان (زبان مادری هخامنشیان) استفاده میشد. متون بجای مانده از این خط و زبان محدود به متون شاهی هستند.

متون شاهی نیز به صورت عمده از سنت نگارشی یکسانی پیروی می نمودند و به همین خاطر بسیاری از کتیبه های شاهان هخامنشی (به جز چند استثنا) دارای واژگان یکسان و ساختارهای بسیار شبیه به یکدیگر هستند. این متون بر روی سنگ، فلز، مهر و الواح گلی نوشته شده اند کتیبه و محدود به این موضوعات هستند: معرفی شاه و تبار آن، شرح اقدامات شاه هخامنشی و نیایش. یک مورد استثناء لوح گلینی است که در میان الواح باروی پارسه در دهه نخست قرن بیست و یکم یافت شد.

این لوح به خط و زبان پارسی باستان و مانند سایر الواح بارو حاوی اطلاعات اقتصادی بود(1).

الواح جعلی پارسی باستان از چه زمانی شروع شد

2- نخستین موارد جعل کتیبه به زبان پارسی باستان، نه در دوران معاصر بلکه در دوران هخامنشیان صورت گرفته است. به یاد داشته باشیم که کتیبه های اَرشامه (پدر بزرگ داریوش نخست) و اَریارمنَه (جد داریوش نخست) نه در زمان خودشان، بلکه در دوران هخامنشی متأخر جعل شده اند. تفاوتهای دستوری زبان به کار رفته در این دو کتیبه به روشنی زبان پارسی باستان متأخر را نشان میدهد (2).

3-ساده بودن نظام خطی پارسی باستان نسبت به خطوط میخی دیگر، و تکراری بودن بسیاری از عبارات و واژگان متون پارسی باستان و همچنین در دسترس عموم قرار گرفتن کتابهایی نظیر کتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی نوشته رلف نارمن شارپ، که حاوی نسخه های پارسی باستان کتیبه های هخامنشی شناخته شده تا میانه دهه چهل خورشیدی، است؛ از عواملی هستند که باعث اغوای سودجویان نسبت به جعل گسترده کتیبه های شاهان هخامنشی شده اند. تلاش برای جعل کتیبه های میخی (به خصوص کتیبه های پارسی باستان) محدود به این سالیان اخیر نیست. در حقیقت تلاش برای جعل کتیبه شاید اندکی پس از رمزگشایی کامل خط پارسی باستان توسط سر هنری راولینسون در میانه قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید.

چند نکته در مورد الواح جعلی پارسی باستان

چند نکته در مورد الواح جعلی پارسی باستان

تفسیر نماد رخ در زمین کاملا مسطح

تفسیر نماد رخ در زمین کاملا مسطح

تفسیر نماد رخ در زمین کاملا مسطح | نماد و نشان رخ در انواع مکان ها چه معنی می دهد؟

دوستان درمورد نشان رخ بسیار مواردی توضیح داده شده و اینکه رخ دراتفاع درسخره ها پایه کوه چه تفسیری دارند رو کاملا شنیدید و اگر درقسمتی زمین کاملا مسطح به رخ برخوردید اگر روبرو ودر نزدیکی تل خاکی و سخره ای با ورودی پلمپ دیده نشد مثل نماد داخل عکس اگر پشت نماد که سنگ ایستاده هست و به سمت شرق وکاملا محل برخورد افتاب باشه شما ورودی قبرو دارید وحالت هرمی شکل نماد خود گواه وجود قبری مهم دارده که دارای اتاقک هست

ولی اگر درهمون حالت از سطح زمین فاصله داشته باشه یعنی فضای دید وسیع تری رو زیر پوشش داره و ورودی صدرصد مقداری فاصله خواهد داشت واگر پلمپ هم سطح زمین و نوع سنگ با محیط متفاوت باشه احتمال اینرو بدید که سنگ قابل جابجایی وخود درب ورودی است

تفسیر نماد رخ در زمین کاملا مسطح

تفسیر نماد رخ در زمین کاملا مسطح

نظرهای دفینه گذار متفاوت است

نظرهای دفینه گذار متفاوت است

نظرهای دفینه گذار متفاوت است : درکنار اصول و تفسیر نشان هایی که روش رمزگشایی شان مکتوب شده وقابل دسترسی هست همیشه موقع کار به این فکر کنید که نظرها یکی نبوده و دفینه گذار درصدها سال پیش کاملا به سلیقیه خودش کار رو جاساز کرده وخارج از اصول مهندسی وتقویت فضای کار و پی سازی حتما سعی کرده یک تفاوتی درکارش با باقی کارهای که دیگران انجام داده بودن باشه تا دسترسی به سرمایش کاملا سختر و پیچیده تر باشه،

پس نظرهای دفینه گذار متفاوت است و  هیچ کس بهتر از شما که درمحل مورد نظر هستید نمیتونه بهتون کمک کنه و درسته یک سیری از اصول و روش کارو به دست کارشناستون میتونید بهش دسترسی پیداکنید ولی نگاه باز وتیز بینانه شما وهوش شما بهترین کمک رو میتونه بهتون بکنه. اول چراهارو از خودتون بپرسید که چرا در فلان جا باید باشه یا کجا باشه بهتره و گذاشتن خودتون جای صاحب مال وشناخت نمادهاونشانها همشون درکنارهم میتونه شمارو به پیروزی برسونه.

بنده اعتقاد براین دارم هرکس هرنمادی رو بنا کرده برای نشانه گذاری مالش صدرصد حالتی از او نماد رو به روش دلخواه خودش مثل یک رمز دراورده که به سختی بشه مفهومشو فهمید

شاید مثلا تمام نشانهای لاکپشتها یکی باشن و رمزگشایی شده باشن ولی گوشه ای ازاون نماد یک رمزیو توخودش پنهان کرده وتفکر قوی وهوش بالا برای رمزگشایی اون رمز نیازه

میراث کشور مثل کودکانمان هستن سعی کنیم بزرگشون کنیم برای داشتنشون تلاش کنیم تا نسل همیه ما ادامه دار باشد تا ایران باستان رشد کند .
یادمون باشه اون نمادها اون تندیسهای سنگی به دست اجداد ما ساخته شده و به شما ارث رسیده.

نظرهای دفینه گذار متفاوت است

نظرهای دفینه گذار متفاوت است

مسیریابی در گنج یابی چگونه انجام می شود

مسیریابی در گنج یابی چگونه انجام می شود

مسیریابی در گنج یابی چگونه انجام می شود ؟ دوستان به تصویر وغیر طبیعی بودن موقعیت جمجمه دقت کنید . این حالت فقط درجهت مسیر یابی استفاده میشه که موردی که ازاین نشانها استفاده میشه کاری بسیار پیچیده و مشکلی هست .

ساق در نشانه گذاری یعنی ادامه درمسیر راست وبدون مارپیچ و ازچشم وسرجمجمه هم به عنوان مسیر درست در نگاه جمجمه باید ادامه داد . اگر جمجمه صورت به سمت پایین وجود داشت یعنی ادامه کار مسیر راست به پایین ادامه داده شود دفینه این نوع نشانها در قبری خالی قرارداده شده است که از سطح زمین هیچ نشانه ای ندارد وراهی جز ادامه کار در مسیر خودش نداره حالا چطور باید بفهمیم که مسیرو درست ادامه میدیم؟؟؟

مسیریابی در گنج یابی چگونه انجام می شود

این کار مثل پازل هست یعنی شما هرچند متر عضوی از اون جسدرو بهش برخورد میکنید که بازبه حالت اون توجه و راهنمای شما در ادامیه کار خواهد شد

برخورد با دست راست و دست چپ یعنی مسیر راستو چپ واینجاست که فریب در کار ونشانه گذاری باعث گمراهی حفاران میشه چون دقیقا باید برعکس عمل کرد و درجهت مخالف دست عمل کرد

ومشکلی که دراین نوع کارها بیستر دوستان باهاش روبرو میشن فضای بسیار الوده براثر فساد اجسادهست که درگذشته ایجاد شده بوده و بارسیدن هوا به اون نقطه و تخریب اون قسمت بوی نامطبوع وسنگینی فضا کاملا احساس میشه واین طریق دفینه گذاری بیشتر در ناحیه شمالی کشور و درارتفاعی که جنگل وجود ندارد انجام میشده و در سطح زمین هیچ نشانی برای این کار قرار نمیدادن و نسخه نویسی انجام میشده که درچند صدمتری اثاری بنا میشده برای پنهان کردن نسخه کار و این همون دلیل پیدا کردن نسخها در حفاری بعضی از نشانهاست که جز نسخه چیزی وجود ندارد و اون به شانس طرف مربوط میشه که نسخه قابل خوندن و تخریب نشده باشه.

چون در اکثر این نسخه ها اشاره به مکانی میشه که مردم دراون نقطه براین باور دارن که انسان شایسته ای دفن شده است که لایق عبادت هست ولی دریغ از دانستن این مساله که اون نشانی جز وجود مالی در نزدیکی خودش داره .

مسیریابی در گنج یابی چگونه انجام می شود

مسیریابی در گنج یابی چگونه انجام می شود

با ساختار پلمپ ها آشنا شوید | پلمپ های انحرافی

با ساختار پلمپ ها آشنا شوید | پلمپ های انحرافی

دوستان درمورد ساختار پلمپ ها ببینید گاهی دربها از داخل پلمپ میشن که این نوع پلمپها دارای خروجی هستن ‘پلمپها همیشه بعداز اتمام کار چه پلمپ با ساروج وچه با سنگ ازجنس خود کوه باز باید شما ملاتی رو در دور درز موجود در دور قسمتی که مشکوک به پلمپ هست ببینید ویادتون باشه وقتی پلمپی دیده شد که دورشو با ملات دستسازی ابگیری و کاملا درزپوشی کرده باشن میتونه ورودی اصلی باشه و خیلی نزدیک به اتاقک دفینه هستن.

و ورودی مسدود شده با سنگ عظیمرو ما نمیتونیم پلمپ نام ببریم چون بعداز برداشت سنگ وادامه کارشما بازیک پلمپ اصلی رو درمسیر دارید که باید یافت بشه که شمارو به نقطه اصلی هدایت میکنه .به طورمثال درگورهای سخره ای ورودی پلمپ و درزگیری با ملات انجام شده وبعداز تخریب شما دقیقا به نقطه اصلی برخورد میکنید ولی باز درمورد همون قبر اگر سنگی رو فقط برای مسدود کردن گذاشته باشن و درزگیری نشده باشه شما بعداز برداشت نباید منتظر اتفاق خوبی باشید چون بازباید کار ادامه داده بشه برای یافتن ورودی پلمپی اصلی که بعدازاون کار تموم شده.

واینکه دوستان به هیچ وجه پلمپ اصلیرو شما ازفاصله نمیتونید تشخیص بدید اگه احساس کردید ازراه دور قسمتی پلمپ هست دقیقا دفینه گذار نیتش همین بوده که ایجاد گمراهی بکنه.

با ساختار پلمپ ها آشنا شوید | پلمپ های انحرافی

با ساختار پلمپ ها آشنا شوید | پلمپ های انحرافی

تفسیر نماد و نشان پله رو به بالا در گنج یابی

تفسیر نماد و نشان پله رو به بالا در گنج یابی

تفسیر نماد و نشان پله رو به بالا در گنج یابی اشاره به این داره که شما با گذر از چند پله به مکان خاص راه پیدا میکنید اگر با بررسی پله ها متوجه این شدید که بالای پله مهم و یا تمام نشانه های روی پله وخود سنگ به پایین اشاره دارند این دومورد کاملا متفاوت هست یعنی با برسی سنگ و حالت وتعداد پله ها باید به این نتیجه رسید نقطه پایین وقبل از پله مهم هست یا باید بالا رفت و درانتها رو بررسی کرد

اگر تمام نشانه اشاره به بالا داشت شما باید یک مقبره و یک محل زیارتی رو داشته باشید که بسیار مهم هست ولی اگرتمام نشانه ها شمارو به پایین پله میکشونه این مورد دیگه ربطی به قبر و زیارتگاه نداره واین یعنی وجود دفینه و مقدارو عمق کار به تعداد و موقعیتی که سنگ ونماد وجود داره هست همیشه نمادها در روستاهای پولدار نشین صدرصد فرق میکرده

تفسیر نماد و نشان پله رو به بالا در گنج یابی

این نمادرو هم میتونسته یک حاکم استفاده کرده باشه و هم یک انسان معمولی پس بدون شک محتویات متفاوتی دارند بیشتراین مواردی که از نشان پله بدست آمده رسیدن به محلی که عبادتگاه بوده و حتی دویا بیشتر قبر در چپو راست نماد و قبر اصلی وپربار دربالاترین نقطه نماد وجود داشته دقیقا به حالت وتراش پله ها وحتی کوچکترین سوراخ روی سنگ پله توجه داشته باشید

تفسیر نماد و نشان پله رو به بالا در گنج یابی

تفسیر نماد و نشان پله رو به بالا در گنج یابی

در آمدن سنگ مثلث در حین حفاری

در آمدن سنگ مثلث در حین حفاری

دوستان نمادهای که درموقع حفاری دیده میشن هرکدوم داری تفسیرهای مختلفی هستن که دست به دست هم و زنجیروار شمارو به مقصد میرسونن به طور مثال به عکس توجه کنید سنگ مثلث نشان دهنده جهت به جلو ولی اگی زیر مثلث صاف نباشد و کشیدگی به سمت پایین داشته باشد تفسیرجداگانه دارد باید زیر این نماد برسی به و همینطور تمام نمادهای جهت یابیرو که شما رو زمین دارید در زیر زمین هم بهش برخورد میشه صدرصد.

واینکه اگر در موقع کار شما مثلا یک سنگ مثلث یک متری داشتید و بعداز دومتر حفاری به سنگ مثلث نیم متری برخوردید یعنی هدف نزدیک هست

هرچقدر به مقصد نزدیکتربشید اثاری کوچک وکوچکتر میشن و تجمع بیش از حد یکهویی ماسه بادی و گل پختیه کاملا خشک یعنی نزدیکی موفقیت

ببینبد گاهی رونشانها با ملات یک نشان چسبونده میشه این یعنی چی؟مثلا رو سنگ مثلث حالت مربع برجسته ایجاد شده باشه… این یعنی درنهایت سه متری فضای اتاقک موجوده حالا پرو یا خالیش خالی از این بحث هست .

پس شما میتونید با نمادهای برخورد داشته باشید که دوتفسیر و معنی رو میده
حالا فقط این علم نیازه که شما بدونید اولویت با کدوم نشانه هست
واینکه تشخیص این موضوع مهم هست که اون سنگ به صورت ناخواسته اون نقطه هست یا دستراش و با دلیل اونجا وجود داره .

در آمدن سنگ مثلث در حین حفاری

در آمدن سنگ مثلث در حین حفاری

 

تندیس موش با حکاکی و یا برجسته بودن بر روی سنگ

تفاوت تندیس موش با حکاکی در گنج یابی

تفاوت تندیس موش با حکاکی در گنج یابی : تندیس موش با حکاکی و یا برجسته بودن برروی سنگ کاملا متفاوت هست مبحث کلی درمورد این نشان این هست که همینطور میدونید موش یعنی زندگی در حفره های زیر زمین یعنی ساخت تونل به دست خودش در عمق زمین این یعنی شما با داشتن چنین نمادی باید اینرو درک کنید که باید ورودی دالانی رو پبدا کرد

ببینید اگر موش رو در حالت خیز و جمع شده با دم درحالت عادی دیدید یعنی موش درحال رفتن به ورودی هست یعنی خم و حالت خیز گرفته تا وارد حفره بشه و نتیجه میگیریم سنگی که به شکل موش هست دقیقا دم ورودی اصلی هست.

اگر حالت خیز نداشت و عادی طراحی شده بود باید اول به دم و جهت نوک دم بررسی بشه که شمارو به سنگی بزرگ میرسونه که خودش درب دالان هست.ولی اگر دم هیچ حالتی نداشت مسیر نگاهش رو برسی کنید دقیقا به درب دالان نگاه میکنه یا سنگ بزرگ یا سنگچین که ورودی کار هست.

تفاوت تندیس موش با حکاکی در گنج یابی | نشان موش در دفینه یابی

اگر در کنارش یک موش کوچک بود دیگه موش بزرگ ارزشی نداره و حالتهای موش کوچک اهمیت پیدا میکنه و گاها نشان موش مارو به محل نگهداری دانه و گندوم و جو میرسونه مثل ذاغه.

اگر تعداد موشها در تعداد زیاد بود به موشی که حالت متفاوت با باقی داره و مسیر نگاه متفاوت داره توجه بشه. ولی اگر همشون یک حالتو داشتن یعنی دم ورودی لانه خودشون هستن پس اون نقطه میشه ورودی کار .

تفاوت تندیس موش با حکاکی در گنج یابی : تندیس موش با حکاکی و یا برجسته بودن بر روی سنگ

تفاوت تندیس موش با حکاکی در گنج یابی : تندیس موش با حکاکی و یا برجسته بودن بر روی سنگ

نشان عقاب در گنج یابی | تفسیر دیگر از نماد و نشانه عقاب در دفینه یابی

نشان عقاب در گنج یابی | تفسیر دیگر از نماد و نشانه عقاب در دفینه یابی

نشان عقاب در گنج یابی | تفسیر دیگر از نماد و نشانه عقاب در دفینه یابی : دوستان درمورد اثار عقاب متنهای بسیاری نوشته شده و درکنارش بنده یک تفسیر جداگانه درمورد این نشانه دارم ببینید چون این پرنده دربالاتربن نقطه اشیانه داره وبیشتر در ارتفاعات هست این به شما در تشخیص کار کمک میکنه

وقتی نشان عقاب در گنج یابی بر روی زمین دیده شد ونه روی ارتفاعات این یعنی عقاب از ارتفاع برای شکار به سطح زمین امده پس اون شکار حالا درمورد دفینه یابی همون دفبنه به حساب میاد و عقاب روزمین درکنار شکار ویا همون دفینه هست یعنی مال خیلی بهش نزدیک و زیر پنجه ویا در روبرویه نگاهش در نزدیکترین نقطه که نهایت ده تا بیست مترباشه قرار داره .ولی اگر رویه زمین و درحال پرش وبال باز دیده شد یعنی شما با فاصله بیشتری روبرو هستید . اگر بال بسته سر پایین یعنی شکار انجام شده و به شکار که همون دفینه باشه نگاه میکنه و بدون شک زیر نماد قرار داره .

ولی با همین حالت اگر به چپو راست خیره هست یعنی موفق به شکار نشده و به شکار از دور نگاه میکنه پس باید سمت مسیر نگاهش برسی بشه ودنبال ورودی پلمپ باشید.اگر نماد درارتفاعات بود یعنی یعنی درلانه خودش قرار داره اگر حالتش درهر شکلی بود ولی سرپایین بود یعنی شکارو به لونه اورده و نشان از این داره که دفینه در زیرش هست.

ولی اگر روبرو با بالاهای باز بود یعنی شما شاید بینتون تا نقطه برسی حتی یک دره هم باشه تا صد و دویست متر رو در نظر بگیرید چون به شکار نگاه مبکنه که همون محل دفینه و غاری مسدود یا پلمپ هست.

دوستان این نماد اگر بسیار بزرگ باشد نشان از گوردخمه بسیار مهم در تعدادی بین یک تا شش قبر بسیار مهم در روبرو و دقیقا صخره ای بسیار صاف و سیقل خورده هست که با وسایل صخره نوردی میشه بهش راه پیدا کزد که بسبار سخت د قبور دارای مسمومیت های بسیار خطرناک هستن.

نشان عقاب در گنج یابی | تفسیر دیگر از نماد و نشانه عقاب در دفینه یابی

نشان عقاب در گنج یابی | تفسیر دیگر از نماد و نشانه عقاب در دفینه یابی

حالت گذاشتن اجساد داخل قبر چه کمکی به ما در گنج یابی می کند

حالت گذاشتن اجساد داخل قبر چه کمکی به ما در گنج یابی می کند

دوستان درمورد قبرها به یاد داشته باید حالت گذاشتن اجساد داخل قبر میتونه راهنمای خوبی باشه

به طور مثال در نسخه ای دیده میشه که مکتوب شده در عمق سه متری سه جسد درکنارهم هستند دراین که راهنمای شمان برای مسیر شما به اجساد میریسید تمام اعضای بدن هرسه جسد کامل هستن و فقط یک جسد بدون سر هست و از باقی جدا و سرو به سمت مسیری که باید کاربشه قرار میدادن و با دقت به حالت سر کاملا میشه مسیرو یافت و یا همینطور از اعضای دیگه بدن

این موارد درمورد مالهایی که رمزگشایی پیچیده ای در زیر زمین دارن و شما روی زمین هیچ اثاری جز یک تخته سنگ بزرگ یا چشمه و درخت نمیبینید

اکثر این این افراد بعداز کارگذاری دفینه به دست صاحب مال کشته میشدن تا مکان لو نرود و از خود اجسادهم به عنوان نشان استفاده میشده و شما میبینید که جمجمه شکسته یا سوراخ هست و کاملا مشخصه به مرگ طبیعی کشته نشدن

حالت گذاشتن اجساد داخل قبر چه کمکی به ما در گنج یابی می کند

اموال این نوع کارها به ذهنیت خود پنهان کننده مال مثلا نفرین شده و دسترسی بهشون به دست غیره امکان پذیر نیست حالا چرا چون شما درهر چندمتر به اجسادی برخورد میکنید و در وجود حفار ایجاد ترس میکنه و امکان دست از کار کشیدن حفاران زیاد میشه
دراین امور کار ایمنی و رعایت بهداشت کاریو حتما رعایت کنید چون محلی که اجساد دفن هستن امکان ویروسی بودن مکان هست

عمق کار از حد متوسط به بالاست و در این امور به سنگینهای زیادی برخورد میشه که کارو بسیار سخت میکنن ودرحال حفاری یکهو یک ساق پا یا دست دیده میشه که اشاره به این داره که شما مسیر درسترو دارید میرید و امیدوار کننده هست .هیج وقت بدون شناخت نشانها دست به کار نزنید
موفق و پیروز باشید

حالت گذاشتن اجساد داخل قبر چه کمکی به ما در گنج یابی می کند

حالت گذاشتن اجساد داخل قبر چه کمکی به ما در گنج یابی می کند

نشانه نقطه پایان در گنج یابی

نشانه نقطه پایان در گنج یابی

نشانه نقطه پایان در گنج یابی : دوستان چیزی که بسیار مهم هست اینه که شما بدونید در چه موقعیتی و چه مکانی نشانه ها نقطه پایانرو به شما بگن.

ببینید هر علامتی که شما فکرشو بکنید وقتی روی سنگی ثابت قرار داشته باشه و درون دایره و یا مربع قرا ر بگیره یعنی پایان ولی همون نشانه ها اگر به صورت باز وبدون پناه باشن هرکدوم تفسیر جدا دارن.

حالا اگر مربع باشه که خیلی مهمتر .

ونکته بعدی اینه که بین اشکال هندسی مثلث تو رشته کاری و آثارشناسی بیشتراز مربع و مستطیل و دایره و غیره داره.

حالا جالب اینه که دونشانه هرجا دیده شد همیشه نشانه کوچک اهمیت به نشان بزرگ داره پس سعی نکنید گول بزرگی نمادو بخورید.

مثلا شما جوغن مثلثی رو روی سنگ دارید عمیق بودن این نماد شمارو به عمق میکشونه یعنی با زبان خودش میگه منو جستجو کنید وزیر وکنار سنگی که این نماد هست را بررسی کنید

نشانه نقطه پایان در گنج یابی

اگر عمیق نبود وفقط میخواد بگه من جوغن مثلث هستم دیگه نمیگه منو جستجو کنید عمیق نبودن درون مثلث یعنی پیش به سمت جلو چون اکثرا دوتا ضلع بزرگتر هستن و جهتو میخوان بگن ،پست روبروشو باید دنبال هرچیز متفاوتی بود که ورودی قبری بسیار مهم هست که نهایت در بیست گامی بیشتر نیست والبته گاها به بالاتراز خودش میکشونه حفارو یعنی خودش تو شیب و محل کار در بالاتراز خودش قرار میگیره.

نشانه نقطه پایان در گنج یابی

نشانه نقطه پایان در گنج یابی

چک کردن خاک در گنج یابی

چک کردن خاک در گنج یابی

چک کردن خاک در گنج یابی : دوستان موقع کار قبر وقتی شک دارید به مسیر کافیه خاکو کاملا چک کنید.

ببینید خاک قبر نه انقدر باید سخت باشه که اب نفوذ نکنه ونه برعکس خیلی نرم که اب براحتی نفوذ کنه
اصلا جایی که فبر باشه اصلا امکان نداره شما بعد از رد کردن لایه طبیعی که براثر گذشت زمان و فرسایش به وجود امده شما به خاکی برسی که بسیار سخت و حتی با کلنگ هم کنده نشه جداکرد.

چک کردن خاک در گنج یابی

خیر باید با مقداری فشار لایه ها جدابشن باید شما به خاک داری اهک بسیار ریز و دانهای سفیدک زده با خاکرو ببینید و بعد سقف قبرو ادامیه کار
دوستان واقعا اگر میدونید قبرستانی در نزدیکی محل زندگیتون دارید و چند نمونرو دیگران بازکردن وچیزی بدست نیاوردن دیگه ارامش مردگانو بهم نزنید اونجا فقیر نشین بوده پس بزارید بکر و دست نخورده بمونه .

قبرها پراز رازو رمز هستن شاید درون خودشون پراز سکوت باشن ولی عمیق که نگاه بشه وبشه گذشتیه طرفو دیدو احساس کردو فهمید در روزگاران خودش چیارو دیده چه کارهایی رو مثلا سه هزار سال پیش انجام داده ،بچگیاشون محل زندگیشون یا چجوری با گرماوسرما دستوپنجه نرم میکردن چی میخوردن و اصلا چه اتفاقایرو طرف تو سه هزار سال پیش دیدهو گذرونده. … شاید ادم بدرد بخوری درزمان خودش بودهو حالا بعداز قرنها یکی میاد قبرشو باز میکنه برای بدست اوردن داشتهاش وقتم خالی باشه شاید تو دلمون بگیم لعنتی هیچ…. نداشت وبدون احترام خاک بریزیم رو تاریخو چالی پراز سوالهای بدون جوابو پرکنبم و برگردیم خونه و……….. لطفا برای همه چیز ارزش بزاریم چون همیه ایران وایرانیان ریشهامون از هزاران سال قبل بهم وصل شده مراقب ریشهامون باشیم.

چک کردن خاک در گنج یابی

چک کردن خاک در گنج یابی

سه جوغن متصل به هم

تفسیر سه جوغن که از داخل به همدیگر راه دارند و متصل هستند

سه جوغن متصل به هم : دوستان این سه جوغن در یک سنگ ثابت وجود داره و هرسه از داخل طبق توضیحات دوستمون بهم راه دارن و متصل هستن و در سه اندازه بزرگ متوسط و کوچک هستن که تفسیرشو میگم خدمتتون .

ببینید این نوع جوغن ها چندان خوشتراش و خاص نیستن ولی دارای هدایا هستن به دلیل موقعیت کار و حالت ایجاد مثلث و اینکه سنگ به اون سختیو از داخل سه جوغنو تراشیده و بهم متصل کرد این یعنی چندان از اشخاص فقیر نبودن وقابل احترام بودن که برای تدفینشون زمان گذاشته شده.

حالا چرا سه جوغن متصل به هم ؟ چون هرسه از یک خانواده و اشخاص نزدیک بهم و در یک زمان از بین رفتن. 

محل قبراشونم دقت کنید سمت شیب هرجوغن باید یک قبر باشه یعنی سه قبر در سه طرف سنگ قرارداده شده اند دوست عزیز . عمق کار نهایت با فرسایش نزدیک به دومتر رو درنظر داشته باشبد… البته بعداز نیم متر کار مشخص میشه

سه جوغن متصل به هم

سه جوغن متصل به هم

آبشارها نقاط بسیار مهمی برای کارگذاری دفینه

آبشارها نقاط بسیار مهمی برای کارگذاری دفینه

با سلام. امروز در مورد کارگزاری دفینه در آبشارها صحبت خواهیم کرد. دوستان آبشارها نقاط بسیار مهمی برای کارگذاری دفینه به حساب میومده.

هم به دلیل اینکه خیلی سخت ازبین میره و اکثرا پرآب و محلهای زیادی برای کارگذاری دفینه وجود داشته.

کارگزاری دفینه در آبشارها

درمورد ابشارهای محلی که چندان خروشان نبودن مسیر آب رو چک میکردن اگر فضا برای تعقیر مسیر اب در زمان کوتاه وجود داشت مسیر آبرو برای مدت کوتا عوض میکردن ودقیقا نقطیه سقوط آب رو برای ایجاد اتاقک انتخاب میکردن هم آب خودش یک مانع بزرگ برای جویندگان گنج ایجاد میکرده و کارو برای سارقان مشکل میکرده وکمترکسی هست که به اون نقطه شک کند پس اتاقک را دراون نقطه با ابندی بسیار عالی با ساروجهای که دارای پشم شتر هستن کاملا زخیم بنا میکردن و از ساروج سیاه هم گاها درمورد ابشارها استفاده میکردن ماسه بادیو گل چربو …..

وبعداز ساخت اتاقک چندروز میگذشت و بعداز تست عایق بندی مسیر آب رو به جای اول برمیگردوندن فقط یک سنگ بالاسر اتاقک میزاشتن که از قدرت و نفوذ پرتاب آب از بالا جلوگیری ومستقیم به سقف کار نخورد ..

و از آبشارهای پر آب بیشتر از دیوارهای چپو راست برای ورودی استفاده میشده که نشانشم یک رخ وماهی هست و خارج ازاین مورد ایجاد غاری دست ساز در پشت ریزش آب ساخته میشده که شما از هرطرف فقط آبرو میبینی و خبری از غار نیست اگرهم غاری دیده بشه کارکردن داخلش بسیار سخت و مشکل هست که تله فیزیکی رو صدرصد شما بهش برخورد میکنید

دوستان در اطراف چنین ابشارهایی قبرهای خوبیم یافت میشه تو ارتفاع نزدیک به ابشار.

اگر در فضای بالای ابشار دشتی صاف وهموار وجود داشته باشه بدون شک قبرهای با تل خاکی کوچک دوسه متری به چشم خواهد خورد

آبشارها نقاط بسیار مهمی برای کارگذاری دفینه

آبشارها نقاط بسیار مهمی برای کارگذاری دفینه

 

رخ در گنج یابی

تفسیری دیگر در مورد رخ در گنج یابی

دوستان درمورد رخ در گنج یابی بنده تفسیر بخصوصی داشتم که بدنیست بدونید. ببینید چون رخها بیشتر طول وعرض بزرگی دارن نیاز به سنگ بزرگی برای ساختنشون هست.

رخهایی که در ارتفاع وجود دارن به هیچ عنوان تفسیرش مربوط به این متن نمیشه.

ببینید رخهایی که در سطح صاف وجود دارن روی سطح زمین و تکیه به دیواریه کوها وجود دارن رو اول سنگی که رخ روش حکاکی شدرو دقت کنید و سنگ پشت رخ روهم کاملا برسی کنید ،نمونه ای دیده شده که خود رخ کاملا درب بوده یعنی سنگرو اوردن جلویه ورودی و نقش رخرو روش تراشیدن و سالها بود که خیلی از کارشناسهای عزیز میرفتن جلویه دید و چپو راست رخو برسی میکردن و دنبال ورودی مقبره میگشتن وهیچ کس به خود سنگی که رخ روش کارشده بود دقت نمیکردن که بنده با دیدن فیلم نماد متوجیه این کارشدم و صاحب این نماد که در کردستان عراق بوده بعداز گفتن راهکار بنده چقدر خوشحال و خشنود شدن و میگفتن سه ساله کسی متوجیه این راه نشد و جای تعجب داشت براشون که بنده با یه فیلم مشکلشونو حل کردم . فقط متاسفانه گویا در چندین سال پیش داخلرو تخریب و از بین برده بودن و چیزی بدست دوست عزیزمون نرسید.

ولی مهم رمزگشایی درست این اثاربود که بدست بنده انجام گرفت . آثار و نشان رخ در گنج یابی

پس هر نماد رخیرو نباید فقط به سمت روبروشو دیدشو برسی کرد البته رخهایی که از سطح زمین فاصله دان و در ارتفاعات هستن صدرصد با کوه یکی هستن و نقطیه کار یا در کنار و بیشتر درروبرویه رخ هست چون غیر قابل حرکت هستن و اصلا نمیشه مثل درب به سمت چپو راست کشیدشون البته نمونه ای که درموردش گفته شد هم کار کشیدنش با به دست یکی دونفر انجام نگرفت بلکه از ماشین باربری برای کشیدن و جابجایی درب رخ استفاده باید کرد

رخ در گنج یابی

رخ در گنج یابی

مقبره هایی که برای رسیدن بهشون باید دالانی را پشت سر گذاشت

مقبره هایی که برای رسیدن بهشون باید دالانی را پشت سر گذاشت

مقبره های بعد از دالان : دوستان درمورد مقبره هایی که برای رسیدن بهشون باید دالانی را پشت سر گذاشت باید گفت به طور مثال یک تومولوس درسته که یا از شرق وگاها از غرب وارد شد ولی خب تپه با اون فضای بزرگ کار راحتی نیست که دقییق رو ورودی بخورید

گاها ورودی یافت شده تا صدمتر از تومولوس فاصله داشته و سنگی چند تنی ورودیو مسدود کردن که واقعا کسی ببینه هیچوقت به این فکر نمیکنه در گذشته قابل جابجایی بوده که اکثرا درختی کهنسال درکنار درب ورودی و سرچمه ای وجود داره

داخل دالان تا کمر خاک نرم و هر چند متر یک فضای خالی رودیواره هست که جای روغنسوز و روغندان وجود داشته

مقبره هایی که برای رسیدن بهشون باید دالانی را پشت سر گذاشت | مقبره های بعد از دالان

برای ساخت این نوع مقبرهای انسانهای خاص و مهم افراد روستاها وشهرهای نزدیک پیش خودشون قابل ارزش و افتخار بود که مقداری از خاک محل زندگیشونو برای هدایا به صاحب قبر هدیه کنن و با کیسه های نخی بار حیوانات میکردن و انتقال میدادن به محل ساخت قبر حاکم و دلیل اینکه در کار تومولوس وخاک برداری شما با خاکهایی برخورد میکنید که اصلا مال اون منطقه نیست و جالب اینکه از اطراف تومولوس هیچ خاک برداری نشده و کاملا زمین اطراف یکنواخت هست پس سوال پیش میاد این چندهزار تن خاک از کجا اومده دلیلیش همون هست که بنده گفتم.

دوستان تومولسهایی که اندازیه بسیار بزرگ دارن این نیست که تک قبری وجود داشته باشه مرکز اون تپه بصورت دایره قبر وجود داره که از عزیزان و بزرگان حاکم به حساب میومدن که یک ارامگاه خانوداگی ایجاد شده

اتاق هدایای این نوع مقبرها کاملا جدا با اتاقکها هستن و دسترسیشون برای ادمهای غیر حرفه ای و معمولی امکان پذیر نیست .

مقبره هایی که برای رسیدن بهشون باید دالانی را پشت سر گذاشت مقبره های بعد از دالان

مقبره هایی که برای رسیدن بهشون باید دالانی را پشت سر گذاشت مقبره های بعد از دالان