برچسب: گنج

0

منظور از شیارها در گنج یابی چیست؟ | شیارها در دفینه یابی دارای چه علائم و نمادی هستند؟

شیارها در گنج یابی بسیار دارای اهمیت هستند عمق شیار نشان از وجود استارت کار از نزدیکی است ولی شیار بلند با عمق کم یعنی هدف در دورتر قرار گرفته این نماد را نمیشود...

تخریب آثار باستانی 0

تخریب آثار باستانی به دست صاحبان اراضی به منظور رفت و آمد گنج پژوهان

از تخریب آثار باستانی جدا خودداری فرمایید خیلی از مواقع انسانهایی که علامتی را پیدا می کنند برای اینکه دیگران آن را نبینند و دستشان به گنج نرسد، دست به از تخریب آثار باستانی و...